Rommet

mellom

slagene.

IN THE PENAL COLONY
13. - 14. September

Opera av Philip Glass, basert på Franz Kafka.
Kulturkirken Jakob
13/9 kl. 20.00
14/9 kL. 19.00
Facebook-logo Instagram-logo E-post-ikon